Kloak

Mindsk risikoen for faldulykker med korrekt flisebelægning

Boligselskaber har et ansvar for foreningens beboere. Man kan eksempelvis minimere risikoen for faldulykker med korrekt flisebelægning samt ved at gøre adgangsveje handicapvenlige.

Ved ny belægning komprimeres underlaget, hvorved man undgår, at belægningen sætter sig og skaber fordybninger.

​Vores gartnere vurderer altid underlaget og afvandingsforhold, inden opgaven påbegyndes. Dette gør vi for at sikre, at flisebelægningen ikke samler vand. Dermed kan du minimere omkostningerne til vedligeholdelse, så du fremover kan bruge pengene på sjovere ting.

Vi udfører altid lægning af fliser efter kundens individuelle ønsker og til fordelagtige priser.

Kloak

R k Service v/René Koch har i mange år arbejdet med både nedsivningsanlæg og sandfilteranlæg. ​ Er jeres hus ikke forbundet med hovedkloakken, kan et nedsivningsanlæg, et sandfilteranlæg eller et andet minirenseanlæg stå for rensningen af spildevand.

​ Som autoriseret kloakmester står vi til jeres rådighed, både når det gælder etablering og vedligeholdelse af anlæggene.

Tal med os om, hvilket anlæg der vil fungere bedst til jeres behov og jeres økonomi. Vi guider jer sikkert igennem de mange forskellige muligheder og sørger for, at jeres anlæg lever op til alle love og regler.